Utskrift från:

Sida: Start

Datum:


Hjälp med att sluta

 

 

 

 

 

 

Hjälpa andra att sluta

 

 

 

 

 

 

Arbeta för att ungdomar inte ska börja

 

VÄLKOMMEN TILL EN SPECIALSAJT
MED FOKUS PÅ TOBAKSAVVÄNJNING!

Lungcancer

 

NYHETER

Sluta-roka-och-snusa-tidning

Läs om snus.

Nationell tobaksav-
vänjningskonferens
25 november.

 

Ny studie om neuropsykiatrisk säkerhet för Champix och Zyban.

 

Kom till vårt e-cig-seminarium i Almedalen
 EC A (226 KB)

    

Enkät till landstingen om tobakspolicy i psykiatrin

 

Nya utbildningsfilmer om Sotis, en modell för samtal om tobak i skolan.

 

Ny affisch från PmT.


Läs vår Sluta-tidning 
i Dagens Nyheter 
19 november. Gabriel Wikström intervjuas.

 DN  (1,99 MB)

 

 

ANNAT INTRESSANT 

Info om e-cigarett

 

Tobaksvanestatistik.

 

Ta del av resultatet av vår undersökning om tobakspolicys i kommunerna.

 

Tobaksfria Ungdomar - kostnadsfria utbildningar arrangerades av PmT på åtta platser hösten 2015.  

 

Tobaksstopp.nu - ungdomsstipendium.

 

Nya sluta-app:en en succé
Sluta-app:en för ungdomar Fimpaaa! är en succé. Den har lanserats  av UMO - Ungdomsmottagningen på nätet - i samarbete med Psykologer mot Tobak. Sedan lanseringen för 1½ år sedan har nästan
30 000 app:ar har laddats ner. Läs mer här

 

Fimpaaa!

 


NYHETSBREV
Läs Yrkesföreningar mot Tobaks senaste nyhetsbrev 2 2016
 1602 (837 KB) 

 

 


 

 

 

 

 

 

Denna webbplats drivs med ekonomiskt bidrag från Folkhälsomyndigheten

 

Redaktör: Barbro Holm Ivarsson

                                            

Användarnamn Lösenord   Logga in

 

                            Skriv ut