Utskrift från:

Sida: Start

Datum:


Hjälp med att sluta

 

 

 

 

 

 

Hjälpa andra att sluta

 

 

 

 

 

 

Arbeta för att ungdomar inte ska börja

 

VÄLKOMMEN TILL EN SPECIALSAJT
MED FOKUS PÅ TOBAKSAVVÄNJNING!

Lungcancer

 

NYHETER

 

tobaksavvänjning

Nya kort och affischer på främmande språk.

 

Ny statistik över tobaksbruket från Folkhälsomyndigheten och CAN.

 

Ny affisch varningsbilder  2 (470 KB)

 

Ny broschyr ”Tobaksavvänjning med personer som behöver extra stöd” - ladda ner eller beställ.

 

 

ANNAT INTRESSANT 

 

Nationell tobaksavvänjningskonferens
25 november. Ta del av presentationerna
och se konferensen på webben.

Nya utbildningsfilmer om Sotis,
en modell för samtal om tobak i skolan.

 

Info om e-cigarett, senast ändrad 2016-12-20

 

Skador av snus, senast ändrad 2016-10-18

 

Tobaksstopp.nu - ungdomsstipendium. 

 

 

Sluta-roka-och-snusa-tidning

NYHETSBREV
Läs Yrkesföreningar mot Tobaks senaste nyhetsbrev 4 2016
 TeH 1604 (1,27 MB) 

 

SLUTA-TIDNING
Läs vår Sluta-tidning i Dagens Nyheter.
Gabriel Wikström intervjuas.

 

 DN  (1,99 MB)

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Denna webbplats drivs med ekonomiskt bidrag från Folkhälsomyndigheten

 

Redaktör: Barbro Holm Ivarsson

                                            

Användarnamn Lösenord   Logga in

 

                            Skriv ut