NYHETER

Nya kort och affischer på främmande språk

Nu kan du ladda ner eller beställa Psykologer mot Tobaks nya kort och affischer om att sluta röka på främmande språk. Texterna är översatta till engelska, dari, persiska, somaliska, tigrinja och arabiska. Läs mer p..   Fortsätt läsa ››

Ungdomsstipendium

För unga som vill jobba för ett Sverige fritt från rökning och snus. Psykologer mot Tobak har inrättat en stipendiefond för unga som syftar till att stötta fler unga att intressera för och engagera sig i tobaksfrå..   Fortsätt läsa ››

Info om e-cigarett

E-cigarett är en komplicerad fråga med många olika aspekter. Nu har USA:s högsta hälsovårdsmyndighet The Surgeon General givit ut en rapport om ungdomar och e-cigaretter. Här hittar du uppdaterad information ..   Fortsätt läsa ››

Konferens på webben

Psykologer, Läkare, Sjuksköterskor och Tandvård mot Tobak arrangerade den 25 november återigen en nationell konferens om rådgivning och tobaksavvänjning. Ta del av presentationerna och se hela konferensen på ..   Fortsätt läsa ››

SKRIV UT SIDAN