Utbildning i tobaksavvänjning

Här är en sammanställning av utbildningsmöjligheter i landstingen. En del landsting tar emot deltagare från hela landet. Landstingens samordnare för tobaksfrågor kan ge besked om utbildning i respektive landsting.

 • Göteborg: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning (grundkurs) och två dagars uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Sahlgrenska sjukhuset. 
  Upplysningar: Agneta Alexandersson, 031-342 74 20, mer information och anmälan, klicka här.
 • Gävleborg: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning i Gävle (grundkurs) och uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare. Upplysningar: tel 026-153033. Aktuella utbildningar, klicka här.
 • Jönköping, Två dagars utbildning i tobaksavvänjning (grundkurs) och uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare. Upplysningar: Marita Andersson 010-244 8417, marita.g.andersson@rjl.se. Aktuella utbildningar finns i lärandekalendern på regionens intranät.
 • Kalmar Två dagars kurs till tobaksavvänjare och uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare. Distriktssköterska och samordnare Therese Karlson; tel 0735 - 427442, therese.karlsson@ltkalmar.se och distriktssköterska Margareta Sandström; tel 0490 - 86716, margareta.sandstrom@ltkalmar.se
 • Skåne: Tre dagars utbildning i tobaksavvänjning (grundkurs) och uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Hälsoenheten, Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Malmö.  Upplysningar: Elisabeth Nilsson, 040-623 94 97, reception: 040-623 95 29, elisabeth.ak.nilsson@skane.se
 • Stockholm: Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare, totalt 4,5 heldagar som inkluderar 2 dagar grundkurs samt diplomering. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms Läns Landsting.
  Upplysningar 08-123 37103, annelie.e.johansson@sll.se.
 • Umeå: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning i Umeå (grundkurs) och uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Västerbottens läns landsting,
  Upplysningar: Ywonne Wiklund tel 090-785 73 91, ywonne.wiklund@vll.se.
 • Västernorrland: Två dagars utbildning i tobaksavvänjning (grundkurs) i Sundsvall, Örnsköldsvik och Härnösand samt uppföljningskurs till diplomerad tobaksavvänjare, Upplysningar: tel 0620-19455, 070-58 68 555, iwona.jacobsson@lvn.se.
 • Östergötland: Diplomutbildning tre dagar (1 heldag + 4 halvdagar), pågår under ca 6 månader. Förkunskaper: grundutbildning i tobaksavvänjning.
  Upplysningar: Utvecklingsledare Lina Jarledal Blom, verksamhetsutveckling vård och hälsa, Region Östergötland; tel 010-1035558, 072-5293756, lina.jarledal.blom@regionostergotland.se
 • Örebro: Grundkurs i tobaksavvänjning (2 heldagar) och diplomutbildning (1 heldag, 1 halv dag, 2 telefonhandledningstillfällen). Tobakspreventiva enheten, Region Örebro Län. Öppen för både inom- och utomlänsdeltagare. Mer information och anmälan: www.regionorebrolan.se/TPEjesper.hellberg@regionorebrolan.se; anette.larsson4@regionorebrolan.se


Övriga av Yrkesföreningar mot Tobak godkända utbildare som kan anlitas för uppdragsutbildning

Agneta Hjalmarson, 0702-950618.

Margareta Pantzar,  076-627 97 68.

Barbro Holm Ivarsson, 073- 440 84 51. 

Natasha Anderberg, 070-351 86 03.   

Yvonne Bergmark Bröske 070-554 85 68.

Ann Post, 0730-443 503.

Lotta Jansson, 0704-531 581.

 

Standard och diplomering

Psykologer mot Tobak har i samarbete med andra Yrkesföreningar mot Tobak tagit fram en standard för utbildning och diplomering  Diplom Grund Standard för utbildning 2017 Diplom Grund Standard för utbildning 2017 (696 KB)  

Frågor om YmT:s standard och diplomering Margareta Pantzar, 076-627 97 68.


Kursmaterial

I utbildningen bör boken Holm Ivarsson B, Hjalmarson A, Pantzar M. (2012) Stödja patienter att sluta röka och snusa. (Studentlitteratur) användas som kursbok. Beställ boken här

Nu finns en utbildningsfilm som visar rökavvänjningsbehandling steg för steg. Filmerna finns på den hemsida som är kopplad till boken Holm Ivarsson B. (2014) Sjukdomsförebyggande metoder. Samtal om levnadsvanor i vården. (Natur & Kultur). Läs mer och beställ boken här

Annan utbildning

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare hjälper till att anordna föredrag och utbildningar i olika tobaksfrågor. Kontakt: ordförande Barbro Holm Ivarsson.

SKRIV UT SIDAN