Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjningskonferenser

Under november 2018 arrangerade Psykologer mot Tobak fyra regionala konferenser med ungdomsfokus i Gävle, Linköping, Karlstad och Umeå: 

Tobaksfria barn och unga - barns rätt är vuxnas ansvar.

Under en heldag på respektive ort fick deltagarna möjlighet att lyssna på föreläsningar om allt från tobakskonventionen, barnkonventionen, stödjande lagstiftning och tobaksfri skoltid.

Bild ovan. Föreläsare från PmT f.v Vidar Albinsson, Ywonne Wiklund, Margareta Pantzar. 

Åhörarkopior från föreläsningarna finns att ladda ner nedan. Notera att vissa föreläsningar är regionspecifika.

Tobaksfri skoltid Tobaksfri skoltid (1335 KB)

Tobaksfri skoltid 2 Tobaksfri skoltid 2 (460 KB)

Nya tobaksprodukter Nya tobaksprodukter (1226 KB)

Hälsosamtal och avvänjning för unga Hälsosamtal och avvänjning för unga (1961 KB)

Föräldrar och andra viktiga vuxna Föräldrar och andra viktiga vuxna (703 KB)

Arenor och stödjande lagstiftning Arenor och stödjande lagstiftning (353 KB)

Möjligheter och utmaningar i Östergötland Möjligheter och utmaningar i Östergötland (2420 KB)

Länsstyrelsen Östergötland Länsstyrelsen Östergötland (442 KB)

Barns rätt är vuxnas ansvar Barns rätt är vuxnas ansvar (1485 KB)

Inbjudningar och mer information om föreläsarna finns här.

 

2009, 2012, 2013 och 2016 har Psykologer mot Tobak arrangerat mycket uppskattade nationella konferenser om tobaksavvänjning med omkring 200 deltagare vid varje tillfälle.

Tobaksavvänjningskonferens och nätverksträff 2016

Samtal om tobak räddar liv

Psykologer, Läkare, Sjuksköterskor och Tandvård mot Tobak arrangerade den 25 november 2016 en konferens om rådgivning och tobaksavvänjning med nästan 200 deltagare. 


 

Hela konferensen kan ses på webben. Klicka på länken.

Program  TA 2016 Program TA 2016 Program (712 KB)

Här kan du ta del av presentationerna från konferensen
TA 2016 1.B Holm Ivarsson Prevalenser TA 2016 1.B Holm Ivarsson Prevalenser (419 KB)

TA 2016 2. I Nilsson Carlsson_Aktuellt om implementering av Socialstyrelsens NR TA 2016 2. I Nilsson Carlsson_Aktuellt om implementering av Socialstyrelsens NR (350 KB)

TA 2016 3. B Holm Ivarsson_Enkla råd TA 2016 3. B Holm Ivarsson_Enkla råd (529 KB)

TA 2016 4. S Virtanen Enkla råd TA 2016 4. S Virtanen Enkla råd (1073 KB)

TA 2016 5. H Gilljam_Skador TA 2016 5. H Gilljam_Skador (520 KB)

TA 2016 6. L Brehmer_Gravida TA 2016 6. L Brehmer_Gravida (375 KB)

TA 2016 7. M Pantzar_TA-modell,viktiga delar TA 2016 7. M Pantzar_TA-modell,viktiga delar (566 KB)

TA 2016 8. A Fürbach_Psykisk sjukdom o beroende TA 2016 8. A Fürbach_Psykisk sjukdom o beroende (316 KB)

TA 2016 9. U Lennartsson_Kvalificerad Tobaksavvänjning TA 2016 9. U Lennartsson_Kvalificerad Tobaksavvänjning (113 KB)

TA 2016 10. B Enmark_Nyanlända TA 2016 10. B Enmark_Nyanlända (1535 KB)

TA 2016 11. L Lundh_KOL - patienter TA 2016 11. L Lundh_KOL - patienter (1032 KB)

TA 2016 12. M Pantzar_SOTIS TA 2016 12. M Pantzar_SOTIS (661 KB)

TA 2016 13. L Nordh Rubulis appen Fimpaaa! TA 2016 13. L Nordh Rubulis appen Fimpaaa! (2022 KB)

TA 2016 14. L Lundh_Läkemedel TA 2016 14. L Lundh_Läkemedel (706 KB)

TA 2016 15. A Post_Vikt TA 2016 15. A Post_Vikt (542 KB)

TA 2016 16. A. Hjalmarson. E-cig.pptx TA 2016 16. A. Hjalmarson. E-cig.pptx (609 KB)

TA 2016 17. N Anderberg_Vattenpipa TA 2016 17. N Anderberg_Vattenpipa (1625 KB)

TA 2016 18. M Jonsson_Tandvård,grupp TA 2016 18. M Jonsson_Tandvård,grupp (756 KB)

TA 2016 19. K. Nordgaard_Rökfri operation TA 2016 19. K. Nordgaard_Rökfri operation (959 KB)

TA 2016 20. C Hynninen_Snus TA 2016 20. C Hynninen_Snus (699 KB)

TA 2016 21. F al-Abani _unga TA 2016 21. F al-Abani _unga (443 KB)

TA 2016 22. L Sjöberg Tobacco Endgame TA 2016 22. L Sjöberg Tobacco Endgame (659 KB)


Frågor om fakturor
Märit Blixth eller Tina Happe, Congresso
e-post: info@congressoab.se
Tel: 063-12 14 00.

Övriga frågor
Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak
e-post: barbro.holm-ivarsson@telia.com
Tel: 073-440 84 51

Margareta Pantzar, Psykologer mot Tobak
e-post: margareta.pantzar@gmail.com
Tel: 076-627 97 68


SKRIV UT SIDAN