Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Västra Götaland

 

Kontaktpersoner  

Maria Lindholm

Maria.lindholm@vgregion.se

 

Anna Polensky

anna.polensky@vgregion.se

 

Tobakspreventiv mottagning

Gröna Stråket 5, våning 2

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

031-342 93 01

 

Vårdcentral

Från och med den 1 januari 2016 skall alla vårdcentraler i regionen ha en diplomerad tobaksavvänjare och kunna erbjuda kvalificerad rådgivning till patienter som vill sluta röka och snusa.

 

Tobaksavvänjningsmottagning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Tobakspreventiv mottagning

Kontaktpunkten 031-342 24 00


Sjukhus

Nedanstående sjukhus erbjuder patienter hjälp med tobaksavvänjning inför operation eller annan behandling.

Angereds Närsjukhus

Lungmottagningen 031-332 67 00

NU-sjukvården

Rökavvänjningssköterska 010-435 04 45

Skaraborgs Sjukhus 

Lidköping: Mottagning för rökavvänjning 0510-855 25 (tfn tid mån-tor 8-9)

Skövde: Mottagning för rökavvänjning 070-082 30 33 (tfn tid tis 8-9)

Södra Älvsborgs Sjukhus

Rökavvänjningsstöd: Lung- och allergimottagningen 033-616 23 06

 

Företagshälsovård

Företagshälsovården kan ibland erbjuda råd och stöd till tobaksstopp.

SKRIV UT SIDAN