Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Västmanland

Samordnare

 

 

Lisa Österberg

Tf Enhetschef Kompetenscentrum för hälsa

Processledare för HFS-nätverket

021-17 43 34

lisa.osterberg@regionvastmanland.se


 

 

Tobaksenheten i Västmanland slås ihop med Hälsocenter från 1 januari 2018. Det innebär att Hälsocenter kommer ta över uppdraget med tobaksavvänjning. Samtidigt blir det också krav på att alla vårdcentraler i länet ska ha en tobaksavvänjare. Som invånare i Västmanland får man från årsskiftet välja om man vill ta hjälp av en tobaksavvänjare på sin vårdcentral eller på Hälsocenter, när man vill ha hjälp att sluta röka eller snusa. Klicka här för kontaktuppgifter.

 

 

SKRIV UT SIDAN