Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Västmanland

Samordnare

 

Susanne Unger

Utvecklingsledare levnadsvanor

Enheten för folkhälsa, Region Västmanland

 susanne.unger@regionvastmanland.se

021-176415

 

Vårdcentraler

Det finns tobaksavvänjare på de flesta av regionens vårdcentraler. Kontakta din vårdcentral för stöd.

 

Hälsocentrum i Västmanland

Behöver du stöd att sluta röka och snusa kan du även kontakta något av Västmanlands hälsocentrum.

 

 

SKRIV UT SIDAN