Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Värmland

Samordnare för nätverket för tobaksavvänjare

 

Lisa Brunzell, folkhälsostrateg

Hållbar utveckling, Utvecklingsavdelningen

Region Värmland

Telefon 010- 831 4247

E-post lisa.brunzell@regionvarmland.se


 

Fråga efter tobaksavvänjare på din vårdcentral.

Från och med 1 januari 2017 är det ingen kostnad för tobaksavvänjning i Värmland. 

SKRIV UT SIDAN