Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Stockholm

Samordnare Primärvård i Stockholm

Lena Lundh
Akademiskt primärvårdscentrum
070-16 55 182
lena.k.lund@sll.se

 

Vårdcentraler

Det finns tobaksavvänjare på en del vårdcentraler. Kontakta din vårdcentral för stöd.


Företagshälsovård

Företagshälsovården kan ibland erbjuda råd och stöd till tobaksstopp.


Sjukhus

Danderyds sjukhus
Hjärt- kärlcentrum 08-123 568 66
www.ds.se/tobaksenhet


Övriga sjukhuskliniker erbjuder patienter hjälp med tobaksavvänjning inför operation eller annan behandling.

Telefonbaserat kostnadsfritt stöd

Sluta-Röka-Linjen 020- 84 00 00
www.slutarokalinjen.se

Remiss via TakeCare eller hänvisning från hälso- och sjukvården kan göras.

SKRIV UT SIDAN