Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Örebro

Samordnare

 

Jesper Hellberg, tobakspreventiva enheten, Universitetssjukhuset Örebro.
019-602 55 94
jesper.hellberg@regionorebrolan.se


Vårdcentral

Det finns tobaksavvänjare på de flesta av regionens vårdcentraler. Kontakta din vårdcentral för stöd.

Tobakspreventiva enheten

Erbjuder individuellt tobaksavvänjningsstöd vid Universitetssjukhuset Örebro, se deras hemsida för mer information www.regionorebrolan.se/TPE

Tobakspreventiva mottagningen

Erbjuder individuellt tobaksavvänjningsstöd på Karlskoga lasarett, se hemsidan för mer information www.regionorebrolan.se/tpm

SKRIV UT SIDAN