Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Kalmar

Samordnare

Ann-Katrin Stenmark, samordnare för nätverket för tobaksavvänjare
annkatrin.stenmark@ltkalmar.se
0480-819 60

På landstingets hälsocentraler, inom sluten vården, psykiatrin och på privata mottagningar med landstingsavtal finns utbildade tobaksavvänjare som kan ge råd och stöd till förändring och avvänjning.

Klicka här för att få en lista över samtliga tobaksavvänjare samt tobaksavvänjare på privata mottagningar med landstingsavtal

SKRIV UT SIDAN