Psykologer mot Tobak


In english

Tobaksavvänjare Jämtland-Härjedalen

Samordnare

Ewa Jonsson, samordnare tobaksprevention
Region Jämtland Härjedalen
063-142459
ewa.jonsson@regionjh.se


För information om tobaksavvänjning på hälsocentralerna i region jämtland härjedalen, läs mer på 1177.se. På regionens hemsida finns en förteckning över tobaksavvänjare på hälsocentralerna.

 

SKRIV UT SIDAN