Psykologer mot Tobak


In english

Styrelsen

 
Maria Nilsson

Maria Nilsson

Ordinarie ledamot

Socionom

E-post: maria.nilsson@epiph.umu.se

Tel: 090 – 785 13 28Socionom, med dr, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet och VU-staben, Västerbottens läns landsting.

Maria Nilsson arbetar huvudsakligen som forskare. Ett av forskningsområdena är tobaksförebyggande arbete bland barn och unga, och hon fokuserade i sin doktorsavhandling på hur ungdomars tobaksbruk kan förebyggas.

På landstingets VU-stab arbetar Maria främst med information, utbildning och utvärdering. Hon började arbeta inom landstinget med folkhälsofrågor med inriktning barn, ungdomar och tobaksprevention 1993.

Hon medverkar i regionala, nationella och internationella forskningsprojekt och har under åren 2008-2017 varit medlem i regeringens ANDT-råd som expert i tobaksfrågor.

SKRIV UT SIDAN