Psykologer mot Tobak


In english

Styrelsen

 
Jesper Hellberg

Jesper Hellberg

Ordinarie ledamot, webbredaktör

Hälsoutvecklare, masterexamen i folkhälsovetenskap

E-post: jesper.hellberg@regionorebrolan.se

Tel:  073-8054040, 019-602 55 94

 

Jesper arbetar sedan 2011 på Tobakspreventiva enheten, en specialistenhet vid Universitetssjukhuset Örebro. Arbetsuppgifter är tobaksavvänjning individuellt och i grupp, utbildningar i tobaksavvänjning samt föreläsningar om tobaksfrågor för vårdcentraler, sjukhuskliniker, universitet m.fl. Jesper är också handledare för tobaksavvänjare, ansvarig för nätverksträffar, representant i länsstyrelsens nätverk för ANDT-samordnare och har deltagit i utvecklingen av regionens tobakspolicy, policy för rökfri operation samt ett tobakspreventivt material för skolan. Jesper valdes in i styrelsen 2017


SKRIV UT SIDAN