Psykologer mot Tobak


In english

Styrelsen

 
Barbro Holm Ivarsson

Barbro Holm Ivarsson

Ordförande

Jurist, leg.psykolog

E-post: barbro.holm-ivarsson@telia.com

Tel: 0734 - 408 451

Hemsida: www.barbroivarsson.se

 

Barbro Holm Ivarsson är jurist och psykolog och har arbetat inom tobaksområdet i nästan 20 år, först i Stockholms läns landsting och sedan på Statens folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) där hon bland annat var en av de som genomförde Tobaksuppdraget I 2002-2005.

Sedan 2006 arbetar Barbro Holm Ivarsson som konsult i tobakspreventivt arbete och motiverande samtal MI och anlitas av myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer. Barbro är en efterfrågad utbildare och föredragshållare och har flitigt förekommit i tidningar, radio och TV i sin roll som expert på hur man kan sluta röka och snusa respektive hur man kan hjälpa människor till detta. Barbro är författare och redaktör för ett flertal skrifter om tobak, och är redaktör för boken Holm Ivarsson B, Hjalmarson A, Pantzar M. (2012) Stödja patienter att sluta röka och snusa. Studentlitteratur.

Barbro var med och startade Psykologer mot Tobak år 2000 och var dess första ordförande. Ordförande i föreningen i en andra period från och med 2007.

Barbro arbetar även med att hjälpa människor förlåta sig själva och andra.

TILLBAKA

SKRIV UT SIDAN