Aktuell statistik

Enligt socialstyrelsen dödade tobaksrökning uppskattningsvis 12 000 människor medan 100 000 personer insjuknade i rökrelaterade sjukdomar varje år under 2010-2012. Källa: socialstyrelsen.

Tabell 1. Vuxna rökare och snusare, 16-84 år, procentandel, 2016

  MÄN KVINNOR TOTALT
 
DAGLIGEN DÅ OCH DÅ
TOTALT BRUK
DAGLIGEN
DÅ OCH DÅ
TOTALT BRUK
DAGLIGEN
DÅ OCH DÅ
TOTALT BRUK
RÖKNING
8 6 14 10 5 14 9 5 14
SNUS
18 3 4 1 11 2  

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

 

Tabell 2. Tobaksbruk vuxna, 16-84 år, efter utbildning, procentandel, 2016

  RÖKNING – DAGLIG
SNUS – DAGLIG
Eftergymnasial utbildning 5 9
Gymnasial utbildning 11 14
Förgymnasial utbildning
12 10

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

 

Tabell 3. Tobaksbruk vuxna, 16-84 år, efter sysselsättning, procentandel, 2016

  RÖKNING – DAGLIG
SNUS – DAGLIG
Yrkesarbetande 8 14
Sjukpenning/ersättning 19 10
Arbetslös 16 12

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

 

Tabell 4. Totalt tobaksbruk vuxna, 16-84 år, procentandel, 2016

MÄN KVINNOR  TOTALT
Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen
Använder tobak dagligen
Röker och snusar dagligen
25 1,2 14 0,3 19 0,7

Källa: Nationella folkhälsoenkäten

 

Tabell 5. Gravida rökare och snusare, procentandel, 2015

  RÖKNING
SNUS
Tre månader före graviditeten 13,1 4,6
Vid inskrivningen till mödrahälsovården 5,1 1,3
I senare delen av graviditeten och under tiden då barnen var nyfödda 3,7 0,8

Källa: Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, Socialstyrelsen, 2017

  

Tabell 6. Rökning bland spädbarnsföräldrar, procentandel, 2017

  MÖDRAR FÄDER NÅGON RÖKER I FAMILJEN
Rökning bland föräldrar till barn vid 0–4 veckors ålder 3,6 10,4 11,5
Rökning bland föräldrar till barn vid 8 månaders ålder 4,3 9,6 11,1

Källa: Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor,  Socialstyrelsen, 2017

 

Tabell 7.Vattenpipa vuxna, 15-84 år, procentandel, 2017

  MÄN KVINNOR TOTALT
Provat vattenpipa     32
Röker vattenpipa dagligen     0

Källa: Eurobarometer 458

 

Tabell 8. Utsätts för passiv rökning vuxna, 16-84 år, procentandel, 2014

  MÄN KVINNOR TOTALT
Utsätts för passiv rökning, totalt 15 15 15

Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2014

 

Tabell 9. Ungdomar, rökning och snusning, procentandel, 2017

RÖKNING
  POJKAR FLICKOR
 
FREKVENT BRUK (dagligen eller nästan dagligen) TOTALT BRUK
FREKVENT BRUK (dagligen eller nästan dagligen)
TOTALT BRUK
Åk 9
3 8 5 13
Åk 2 gymn
6 23 8 26

SNUS
Åk 9
5 9 <0,5 2
Åk 2 gymn
15 22 1 6

Källa: Skolelevers drogvanor 2017, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 10. Totalt tobaksbruk, ungdomar, procentandel, 2017

  POJKAR FLICKOR
 
TOBAKSKONSUMENTER ANVÄNDER TOBAK FREKVENT
TOBAKSKONSUMENTER
ANVÄNDER TOBAK FREKVENT
Åk 9
13 7 13 5
Åk 2 gymn
32 19 27 9

Källa: Skolelevers drogvanor 2017, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 11. Vattenpipa ungdomar, procentandel, 2017

  POJKAR  FLICKOR
 
NÅGON GÅNG ANVÄNT ANVÄNT SENASTE 12 MÅNADERNA
ANVÄNT SENASTE 30 DAGARNA NÅGON GÅNG ANVÄNT
ANVÄNT SENASTE 12 MÅNADERNA ANVÄNT SENASTE 30 DAGARNA
Åk 9
18 11 4 18 11 4
Åk 2 gymn
33 19 6 33 19 6

Källa: Skolelevers drogvanor 2017, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

 

Tabell 12. E-cigaretter ungdomar, procentandel, 2017

  POJKAR  FLICKOR
 
  NÅGON GÅNG ANVÄNT ANVÄNT SENASTE 30 DAGARNA NÅGON GÅNG ANVÄNT
ANVÄNT SENASTE 30 DAGARNA
Åk 9
  35 10 28 7
Åk 2 gymn
  43 11 34 6

Källa: Skolelevers drogvanor 2017, Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN.

E-cigaretter befolkningen >15 år, procentandel, 2017

10% av befolkningen i Sverige över 15 år hade provat/använt e-cigaretter, men mindre än 1% använde produkten vid mättillfället mars 2017.
Källa: Eurobarometer 4 58