Psykologer mot Tobak


In english

Lagstiftning

Lagstiftning om e-cigaretter

Den svenska lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft 1 juli 2017. Bara EC som innehåller nikotin regleras i lagen. Behållare för e-vätska utan nikotin, och för smaksättningar, omfattas alltså inte av vare sig åldersgränser eller försäljningsregler. 

Förbud mot att använda EC i rökfria miljöer finns med i den lagstiftning om utvidgade rökfria miljöer som gäller från 1 juli 2019 genom utvidgning av tobakslagen som nu kommer att heta Ny lag om tobak och liknande produkter (2017/18:256).                          
               

Lagen om e-cigaretter innebär bland annat att    

 • EC regleras som tobaksvaror (inte som läkemedel, något som tidigare föreslagits)
 • Lösa behållare för påfyllnad av e-vätskan tillåts, men både koncentrationen av nikotin i e-vätskan och volymen i behållarna begränsas
 • Innehållsdeklaration, bruksanvisning och varningstext är obligatorisk
 • Begränsningar för rätten att göra reklam för EC. Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och påfyllningsbehållare på internet, i tidningar, tidskrifter, i radio och tv, samt i e-post. Däremot får EC marknadsföras i butik 
 • 18-års-gräns för försäljning
 • Anmälningsplikt för försäljning till Folkhälsomyndigheten
 • Kommunen har tillsynsansvar.              
   
   

 

SKRIV UT SIDAN

Barbro Holm Ivarsson 2019-01-25