Psykologer mot Tobak


In english

Yttrande neutrala tobakspaket

 

Psykologer mot Tobak har yttrat sig gällande utredningen som berör neutrala tobakspaket. 

 

"PmT förordar att neutrala tobakspaket införs i Sverige och att det sker genom det förslag till lag som har tagits fram. Med tobakspaket avses även förpackningar till s k ”tobaksfria” produkter som innehåller nikotin förutom nikotinläkemedel som regleras på annat sätt."

 

Läs hela yttrandet:  Yttrande_PMT Yttrande_PMT (251 KB)