Psykologer mot Tobak


In english

Nytt faktablad på lätt svenska

Psykologer mot Tobak har tagit fram flera olika faktablad. De har bland annat innehållit råd om att sluta röka eller snusa, information till gravida och råd till föräldrar för att förebygga tobaksbruk.

Nu har vi tagit fram ett nytt faktablad med råd om att sluta röka eller snusa på lätt svenska. Bladet innehåller enkla och lättförstådda råd samt tips för den som vill sluta röka eller snusa. Ladda gärna ned dem nedan:

Sluta_blad_lätt_svenska Sluta_blad_lätt_svenska (855 KB)

Sluta_blad_lätt_svenska_högupplöst Sluta_blad_lätt_svenska_högupplöst (987 KB)

 

Vill du titta på våra andra faktablad? De finns på vår hemsida, klicka här.

Har du frågor kring våra faktablad? Kontakta vår ordförande Ywonne