Psykologer mot Tobak


In english

Hållbar livsstil - kunskapsunderlag för barnmorskan

 

Svenska barnmorskeförbundet har tagit fram ett kunskapsunderlag om levnadsvanor. Psykologer mot tobak har genom Barbro Holm Ivarsson och Agneta Hjalmarsson bidragit till två kapitel. Läs mer på barnmorskeförbundets hemsida. Kunskapsunderlaget kan laddas ned där eller här  Hållbar livsstil barnmorskans samtal Hållbar livsstil barnmorskans samtal (5823 KB)