Psykologer mot Tobak


In english

COVID-19 och rökstopp

 

Nu är det viktigare än någonsin att sluta röka!

Utöver tidigare kända risker med rökning har nya studier visat på ökad risk för rökare att insjukna i samt få allvarligare symtom och avlida av COVID-19.  

Bestäm dig idag - Ta chansen att bli från ditt beroende. Du har allt att vinna!

Vi i psykologer mot tobak har mångårig erfarenhet av tobaksavvänjning och har här nedan samlat länkar till tips och råd om     rökstopp samt mer information om COVID-19 relaterat till rökning.

Tips och råd om rökstopp

 

Artiklar om COVID-19 och rökning

WHO

Tobaksfakta

Läkartidningen

Nordic wellfare